CSK har fått enda en ny hovedsamarbeidspartner!

John Martin Illøkken fra Varmbo as og Jan Engen fra CSK er fornøyd med ny samarbeidsavtale.

Varmbo AS og CSK har inngått en avtale om samarbeid.

Dette innebærer bl. annet at Idrettsparken og hallen skifter navn.

Fra 01.01.19 vil vi hete CSK Varmbo arena!

Varmbo driver prosjektutvikling og bygging på egen og andre utvikleres eiendom.

De er spesialisert innen bygging av trehus og mindre blokkbebyggelse.

Mer info: http://www.varmbo.no/
Varmbo bygger også ut prosjekter i nærheten av Charlottenlund nærmere bestemt Seterbakken ved Stokkanhaugen.

Se seterenga.no for mer info.
Vi ønsker Varmbo AS velkommen på laget.

Kanskje din nye bolig blir levert av Varmbo as?