Sponsorprogram

Ta kontakt med Kjetil Hansen – kjetil@csk.nof or å høre mer om mulighetene.

Visste du at:

Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2400 medlemmer og ble stiftet i 1945.

Klubben eier og driver 2 idrettshaller, 2 kunstgressbaner, treningssenter, selskapslokaler og kiosk. Klubben har i dag 5 ansatte for drift av klubb og anlegg. I tilegg kommer over 80 000 dugnadstimer for at barn og ungdom i klubben skal ha et godt oppvekstmiljø!

Idrettsparken besøkes av over 2000 personer hver dag. Det gjennomføres hvert år ca 1500 kamper og 5000 treninger av våre lag. Vi arrangerer en av Norges største håndballturneringer.

I tillegg kommer bruken i vårt treningssenter og aktiviteter i våre selskapslokaler.

Dette betyr at over 500 000 besøkende er innom parken iløpet av 1 år. Et banner som reklamerer for din bedrift er et blikkfang for over 1 000 000 øyne!

Vi har utviklet et program som inneholder 4 nivåer:

– Arenareklame fra 6 000,-

– Partneravtale fra 30 000,-

– Gulpartner fra 200 000,-

– Superpartner pris etter forhandlinger

Presentasjon av sponsorprogram som brev ↓

Hvorfor bli partner til CSK – hva kan vi tilby

Sponsorprogram CSK – lag


Arena- og hallreklame

For å drive en klubb, både på det sportslige og administrative,er vi avhengig av et godt og tilpasset økonomisk fundament. Dette er nødvendig for å drive avdelinger og klubben vår i mange år framover, samt at vi til enhver tid ønsker å gi våre utøvere et godt og attraktivt tilbud.

En av finansieringskildene for våre lag er at vi legger opp til salg av arenareklame og hallreklame.

Pengene som kommer inn gjennom arenareklame går uavkortet til lagskassen – og til lagets formål.

Ditt lag, der du har tilhørighet. Planlagte cuper og andre arrangement i lagets regi kan finansieres ved denne type salg. Som dere er kjent med så er det gjerder rundt hele banen og vi ønsker mer enn gjerne å tilby reklameplass for bedrifter der. Likeledes gjelder det våre haller. Dette burde være attraktive steder for bedrifter å profilere seg.

Med så mange lag, foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, venner, bekjent osv så er potensialet for å skaffe inntekter gjennom denne type salg absolutt mulig.

Her er noen faktatall på og rundt vår idrettspark:

– Besøkes av over 1500 personer hver dag

– Det gjennomføres hvert år ca 1400 kamper

– 4800 treninger av våre lag

– Vi arrangerer en av Norges største håndball turnering

– I tillegg kommer publikum knyttet til aktiviteter på kunstgressbanene, og bruken i vårt treningssenter og aktiviteter i våre selskapslokaler

Arenareklame på CSK idrettspark:

Avtalebeløp er kr 5.000,- pr kalenderår pr. skilt, inkludert skiltproduksjon 1. år – størrelsen 80 cm* 2 meter.

For bedrifter som ønsker å profilere seg med mer enn ett skilt så gis det en rabatt på 20 % fom skilt 2.

Med arenaskilt inkluderes det:

– Link på CSK sine hjemmesider. (verdi 2500,-)

– Logo på felles profileringsskilt ved inngang til Idrettshall

– Logo på felles profileringsskilt ved kunstgressbane

– Logo på felles profileringsskilt i treningssenter

Alle annonsører inngår skriftlig avtale med klubben. Avdelingskasserer ( fotball / håndball ) står for fakturering mot sponsorene. Skiltene produseres og leveres av CSK sin samarbeidspartner, og monteres av anlegg.


Sponsorplass drakter

Sponsorplass drakt
Sponsorplasser på de nye draktene:

Rygg:
Øvre del: Skagen fondene

(hovedsponsor klubb 2)

Nedre del: Avdelingsponsor:
(Fotball/håndball/idrettsskole)

Bryst:
Hovedsponsor klubb 1

Arm:
Lagsponsor

Shorts:
Lagsponsor

Strømper:
Lagsponsor

Treningsdress:
Rygg: Lagsponsor

Bryst: Hovedsponsor klubb

Bag:
Lagsponsor

Alle sponsoravtaler inngått for lag og avdeling skal godkjennes av klubbens hovedstyre i forkant av signering av kontrakt/trykking. Slik at vi unngår konkurrerende virksomhetter.

Spørsmål stilles til leder for avdeling som tar dette opp i hovedstyremøte.

Det er ikke tillatt med spillerens navn på draktens rygg, men på shorts. Dette med begrunnelse i at styret ønsker å legge forholdene til rette for at spillere kan selge/arve/gi den bort når den har blitt for liten.

Her finner dere informasjon om klubbkolleksjonen.

Trykk av sponsorlogo:

Priser for trykk av logo varierer med 3 forhold, str, antall stk og antall farger i logo.

Som et eks: Å få laget og trykket en logo i 10 stk kan koste opp til ca 70,- pr stk. Mens å få den produsert og trykket i 1000 stk koster det ned mot 10,- – 30,- pr stk.

Anbefalte priser for sponsorplasser til lagssponsorer:

Prisen er helt opp til laget og bestemme, gjerne i forhandling med en evnt sponsor. Her er det jo om å gjøre å finne ut hvor mye sponsoren kan betale.

Men husk å ta med kostnad for produksjon av logo i prisen.

Tips priser for et lag med 20 spillere:

Begge skuldre på spillerdrakt: 7500,- – 10000,- inkludert trykk
Shorts: 7500,-
Strømper: 5000,-
Treningsdress rygg: 10 000,-
Treningsbukse: 7500,-
Bag: 5000,-
Trengs mer plass å selge kan man sikkert bruke noe av armene på drakten også.
Husk at dette bare er et tips fra oss i hovedstyret, klarer man å få solgt det til en høyere pris er det kjempebra!

Hovedsamarbeidspartnere , støttespillere og leverandører

 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Varmbo
 • Buvik
 • 3T
 • BDO
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram

Hovedsamarbeidspartnere , støttespillere og leverandører

 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Varmbo
 • Buvik
 • 3T
 • BDO
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram
 • Sponsorprogram