Fotballavdelingen

Info fra fotballavdelingen finner du ved å klikke på linkene under:

Fotballstyret  og Sportslig utvalgSportslig plan og KlubbhåndbokInfo fra fotballavdelingen  Våre lag

“Flest mulig, lengst mulig – best mulig”

Vi har som mål at klubben skal være en “sosial motor” i vårt nærmiljø. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å strekke oss mot.

CSK fotball har over 600 aktive jenter og gutter i alle aldre og et stort og aktivt støtteapparat med trenere, oppmenn/kvinner og foreldrekontakter.

Vi skal dekke et stort spekter av sportslige ferdigheter og sosial tilknytning.
Alle som har drevet barne- og ungdomsidrett vet at det finnes like mange forskjellige ferdighetsnivå og grunner til motivasjon, som det finnes spillere.

For å gi våre medlemmer, trenere og tillitsvalgte en plattform for den sportslige utviklingen har vi utviklet Sportslig plan CSK Fotball og Klubbhandbok CSK Fotball 20180410 .

Klubben har foruten en hel masse fantastiske medlemmer, et moderne kunstgressanlegg, cageballanlegg, en flott hall med garderobefasiliteter, to store “stuer”, sunn økonomi og stort sett alt vi trenger for å legge forholdene godt til rette.

Hovedsamarbeidspartnere , støttespillere og leverandører

 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Varmbo
 • Buvik
 • 3T
 • BDO
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen

Hovedsamarbeidspartnere , støttespillere og leverandører

 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Varmbo
 • Buvik
 • 3T
 • BDO
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen
 • Fotballavdelingen