CSK Klubblotteri er nå i gang.

Loddbøker er fordelt etter beste evne til aktive spillere i klubben.

Fantastisk flotte premier i år.

1.premie: Flybilletter og Hotell for 2 personer til London

2. premie:Flybilletter og Hotell for 2 personer til Kjøbenhavn

3. premie: Flybilleter og Hotell for 2 personer til Oslo

4. premie: Festivalbilletter til Nidaroes Blues 2019

5. premie: Gavekort fra Fratelli Jakobsli

Charlottenlund Sportsklubb har 1 obligatorisk klubbdugnad årlig. Det er CSK Reiselotteri. Her må alle aktive medlemmer i klubben delta med å selge 1 stk. loddbok hver. En loddbok består av 25 lodd a`kr. 20,-
Om en spiller deltar i flere idretter skal spilleren kun bli pålagt å selge 1 loddbok.
Noen familier har flere barn i flere idretter. For å unngå unødig stor belastning i disse tilfeller er det bestemt at det kun blir pålagt å selge 2 loddbøker pr. familie.
Reiselotteriet gir en betydelig inntekt til klubben årlig. Overskuddet går tilbake til avdelingene, og bidrar til god drift av klubbens lag, og kommer alle aktive til nytte.

Årets loddbøker er nettopp kommet fra trykkeriet, og er klare til avhenting i hallen.
Loddene må hentes lagvis av oppmann eller dugnadsannsvarlig for hvert enkelt lag.
For de som spiller både håndball og fotball blir loddene distribuert via håndballaget.
Deltar du kun på fotball får du lodd distribuert via fotballaget.
Det samme gjelder innebandy.
Loddbøker blir lagt i håndballkiosken merket med lagets navn i en konvolutt. Som sagt så må disse hentes ut lagvis.
Det legges med en navneliste for hvert enkelt lag.
Trekning skjer i hallen søndag 17. februar 2019.
Det forventes at loddboka selges ut, og frist for dette er fredag 25. januar 2019.
Loddselgerne og oppmenn må sørge for at penger fra loddsalg settes inn på lagskonto senest 28. januar 2019.
Overskytende loddbøker levers snarest mulig tilbake til undertegnede.
Har laget fått for få loddbøker så fås flere ved henvendelse til undertegnede.
Utsolgte loddbøker leveres samlet lagvis tilbake. Disse må merkes med hvilket lag det gjelder. Siste frist for innlevering av solgte loddbøker er 28. januar 2019!

Lykke til med loddsalget.

Lodd i CSK klubblotteri er en flott julegave å gi og få!

ola@csk.no

90053638